Art. 49 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne

Art. 49. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach przewidzianych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniezne wymienione w art. 39 pkt 7na określony cel społeczny; nie może ono przekroczyć trzykrotności najniszego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji.

Art. 49. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach przewidzianych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniezne wymienione w art. 39 pkt 7na określony cel społeczny; nie może ono przekroczyć trzykrotności najniszego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji.