Art. 50 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne

Art. 50. Sąd może orzec w wypadkach przewidzianych w ustawie podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób przez siebie okreslony.

Art. 50. Sąd może orzec w wypadkach przewidzianych w ustawie podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób przez siebie okreslony.