Art. 54 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 54. § 1. Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

Art. 54. § 1. Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.