Art. 55 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 55. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.