Art. 155 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.