Art. 175 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku bezpieczeństwu w komunikacji

Art. 175. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 175. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.