Art. 256 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

ROZDZIAŁ XXXII

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.