Art. 324 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także:

1)obniżenia stopnia wojskowego

2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej,

3) degradacja.

§ 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.

Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także: 1)obniżenia stopnia wojskowego 2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej, 3) degradacja. § 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.