Art. 325 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

Art. 325.

§ 1. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuję utratę posiadanego stopnia i powrót do sotpnia bezpośrednio niższego w obrębie korpusu oficerów, chorążych albo podoficerów.

§ 2. Sąd może orzec obniżenie stopnia wojskowego w razie skazania za występek, jeżeli przemawiają z a tym rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia.

Art. 325.§ 1. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuję utratę posiadanego stopnia i powrót do sotpnia bezpośrednio niższego w obrębie korpusu oficerów, chorążych albo podoficerów. § 2. Sąd może orzec obniżenie stopnia wojskowego w razie skazania za występek, jeżeli przemawiają z a tym rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia.