Rozdział VI - Zasady wymiaru kary i środków karnych

Rozdział VI określa kompetencje Sądu w wymierzaniu kar. Zostało w nim zawarte, iż Sąd może wymierzać kary według swojego uznania, po zapoznaniu motywacji, okoliczności łagodzących lub obostrzających i skutków przestępstwa. Opisane zostały także procedury względem przestępców młodocianych.