Rozdział X - Środki zabezpieczające

Rozdział X mówi o przypadkach umieszczenia sprawcy z woli Sądu w zakładzie zamkniętym lub psychiatrycznym w ramach środków zabezpieczających przy społecznej szkodliwości czynów popełnionych (m.in. w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych). Określa także długość takiego pobytu jako nie ustaloną z góry.