Rozdział XIII - Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

W Rozdziale XIII określono kogo obowiązuje polska ustawa karna ? są to zarówno obywatele polscy, przebywający za granicą, jak i cudzoziemcy na terenie Polski, a także ci, którzy popełnili czyn szkodzący interesom Polski. W rozdziale ustalono także zasady postępowania wobec obywateli polskich, którzy wyrok otrzymali za granicą.