Rozdział XIV - Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział XIV przybliża ważne wyrażenia ustawowe. Zostały w nim przedstawione definicje pojęć takich jak przestępstwa podobne, korzyść osobista lub majątkowa, groźba bezprawna, funkcjonariusz publiczny, dokument czy handel ludźmi.

Art. 115 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych