Rozdział XV - Stosunek do ustaw szczególnych

Rozdział XV składa się z jednego artykułu, który określa, że przepisy zawarte w tym kodeksie stosuje się także do innych ustaw odnoszących się do przepisów karnych, chyba że w ustawach tych jest zawarte, że wyłączają one działanie części ogólnej kodeksu karnego.

Art. 116 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XV Stosunek do ustaw szczególnych