Rozdział XVI - Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Rozdział XVI, jako pierwszy rozdział części szczególnej, określa postępowanie w przypadku przestępstw wojennych, przeciwko pokojowi oraz ludzkości. Mowa jest tu między innymi o karze za wszczynanie wojny (najwyższa), przewożenie środków masowej zagłady, przemoc, groźbę, publiczne nawoływanie (najniższa). Rozdział ten chroni grupy narodowe, etniczne czy światopoglądowe.