Rozdział XVIII - Przestępstwa przeciwko obronności

W Rozdziale XVIII zawarto konsekwencje karne za zamach na jednostki obronne, takie jak Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Określono także stosunek do osób, które bezprawnie zaciągnęły się do obcych wojsk. W rozdziale mowa jest też o konsekwencjach niezgłoszenia się do pełnienia służby wojskowej oraz o wprowadzaniu w błąd na temat zdrowia w celu jej uniknięcia.