Rozdział XIX - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX opisuje kary za pozbawienie życia drugiego człowieka. Dotyczy to zarówno morderstwa, jak i udzielenia pomocy w popełnieniu samobójstwa oraz podczas dokonania aborcji lub nakłonienia do niej. Mowa jest także o postępowaniu wobec osób, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu drugiej osoby, na przykład podczas bójki lub nie udzielenia pomocy.