Rozdział XX - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Rozdział XX traktuje o konsekwencjach umyślnego lub nieumyślnego spowodowania zagrożeniach życia, zdrowia lub mienia, w takich przypadkach, jak: spowodowanie pożaru, zagrożenia epidemiologicznego, przejęcie statku lub samolotu czy pozbawienie dostępu do urządzeń użyteczności publicznej (woda, prąd).