Rozdział XXI - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Rozdział XXI mówi o sprowadzaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy dużych rozmiarów w komunikacji, zarówno w ruchu lądowym, wodnym, jak i powietrznym. Mowa jest także o karach za prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz o dopuszczanie do jazdy pojazdów niesprawnych.