Rozdział XXII - Przestępstwa przeciwko środowisku

W rozdziale XXII zostały opisane zasady postępowania wobec osób, które dopuściły się zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi, zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Rozdział mówi także o przetwarzaniu, sprowadzaniu i składowaniu odpadów i substancji, które zagrażają środowisku oraz o terenach objętych ochroną ze względów przyrodniczych.