Rozdział XXIV - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Rozdział XXIV składa się z trzech artykułów, które opisują sposoby karania za zakłócanie aktów religijnych oraz za szykanowanie człowieka ze względu na jego wyznanie. Mowa jest także o obrazie uczuć religijnych i znieważanie przedmiotów czci religijnej.