Rozdział XXV - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Rozdział XXV poświęcony jest przestępstwom przeciw wolności seksualnej i obyczajowej. Przedstawiono tam między innymi kary za czyny takie jak: doprowadzenie do obcowania płciowego osoby nieletniej, prostytucji, wykorzystanie osoby niepełnosprawnej lub chorej psychicznie, gwałt, prezentowanie treści pornograficznych i pedofilskich.