Rozdział XXVI - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

W Rozdziale XXVI zostały określone metody karania za w przypadku zawarcia podwójnego małżeństwa, znęcania się nad członkiem rodziny, rozpijania małoletnich. Poruszono także kwestię uchylania się od płacenia alimentów, a także uprowadzenia członka rodziny.