Rozdział XXVII - Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

W Rozdziale XXVII poruszono kwestię pomawianie osób i instytucji lub naruszenie nietykalności. Podkreślono jednak, że przestępstwo nie ma miejsca, kiedy czyny te są konsekwencją innych czynów ? jeśli stawiane zarzuty są okażą się prawdziwe lub jeśli osoba zostałą sprowokowana do napaści. Poszkodowana osoba może w takim wypadku poprosić o podanie wyroku do publicznej wiadomości. We wszystkich przypadkach ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.