Rozdział XXVIII - Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

Rozdział XXVIII dotyczy naruszania praw pracownika oraz prawa o ubezpieczeniach społecznych. Zostały tam uregulowane kwestie takie, jak uchylanie się od wypłacenia pensji, niezapewnianie odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieinformowanie o wypadku przy pracy.