Rozdział XXX - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

W Rozdział XXX zostały opisane metody karania za składanie fałszywych zeznań w sądzie, fałszowanie lub zatajanie dowodów, utrudnianie śledztwa i rozpowszechnianie tajnych informacji z przebiegu dochodzenia, próby wpłynięcia na świadków. Uregulowano tu także kwestię ucieczki oraz pomocy w jej organizacji.