Rozdział XXIX - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

W Rozdział XXIX zostały opisane metody karania za składanie fałszywych zeznań w sądzie, fałszowanie lub zatajanie dowodów, utrudnianie śledztwa i rozpowszechnianie tajnych informacji z przebiegu dochodzenia, próby wpłynięcia na świadków. Uregulowano tu także kwestię ucieczki oraz pomocy w jej organizacji.
  • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...
  • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...