Rozdział XXXI - Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

Rozdział XXXI określa, kiedy popełniono przestępstwo podczas organizacji wszelkich wyborów państwowych. Mowa jest tu między innymi o przyjmowaniu łapówek, pomijaniu oficjalnych kandydatów na listach, groźbach oraz o niszczeniu dokumentów wyborczych.