Rozdział XXXII - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

W Rozdziale XXXII poruszono kwestię zaburzania porządku publicznego. Reguluje on między innymi uszkodzenia mienia państwowego, branie czynnego udziału w zbiegowisku i zbiorowym zamachu, nawoływanie do aktów terrorystycznych, a także propagowanie treści faszystowskich, znieważanie osób (ze względu na przynależność) lub miejsc pamiątkowych.