Rozdział XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Rozdział XXXIII dotyczy sytuacji, takich jak wykorzystywanie informacji niejawnych, bezprawne otwieranie lub zniszczenie cudzych dokumentów. Mowa tu także o zakłócaniu systemu komputerowego lub sieci telefonicznej oraz pozyskiwaniu cudzych haseł i kodów dostępu.