Rozdział XXXIV - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

W Rozdziale XXXIV opisano kary za podrabianie dokumentów. Mowa tam na przykład o wykorzystaniu cudzego podpisu na dokumencie lub blankiecie, wypisywaniu fałszywych danych lub zeznań przez funkcjonariuszy w oficjalnych dokumentach i wyłudzanie poświadczenia nieprawdy