Rozdział XXXV - Przestępstwa przeciwko mieniu

Rozdział XXXV określa zakres karania w przypadku kradzieży. Wyszczególniono tam między innymi kary za kradzież z włamaniem, kradzież od osoby najbliższej, rozbój z bronią, jak również przywłaszczenie lub zniszczenia cudzego mienia, takich jak samochód lub drewno z lasu.