Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

W Rozdziale XXXVI przedstawione są ustalenia w związku z oszustwami finansowymi, takimi jak poświadczanie nieprawdy w celu otrzymania kredytu, wyłudzenie ubezpieczenia, zatajanie informacji o majątku czy innych nielegalnych czynach wykonywanych w celu otrzymania korzyści majątkowych.