Rozdział XXXVII Kodeksu karnego

Rozdział XXXVII jest ostatnim rozdziałem części szczególnej Kodeksu Karnego. Dotyczy on podrabiania pieniędzy i innych środków płatniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych, podrabiania znaków urzędowych, papierów i znaków wartościowych.