Rozdział XXXVIII - Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy

Rozdział XXXVIII jako pierwszy rozdział część wojskowej opisuje które czyny popełnione przez żołnierza mogą zostać zakwalifikowane jako przestępstwo. Według artykułów żołnierz nie popełnia przestępstwa, kiedy wykonuje rozkaz. W rozdziale tym została także podana definicja aresztu wojskowego wraz z opisem kiedy i za co żołnierz może do niego trafić. Mowa jest także o okolicznościach wydalenia ze służby lub degradacji

Ten artykuł wygasł