Rozdział XXXIX - Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

W Rozdziale XXXIX opisano jakim karom podlega żołnierz, gdy wstrzymuje się od pełnienia służby. Wyszczególniono między innymi sytuacje, kiedy żołnierz samowolnie opuszcza swoją jednostkę, dopuszcza się dezercji z innymi żołnierzami czy odmawia pełnienia służby. W rozdziale opisano także postępowanie podczas dobrowolnego powrotu przy krótkiej nieobecności.