Rozdział XL - Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

Rozdział XL określa jakim karom podlega żołnierz w przypadku braku dyscypliny. Opisano tam między innymi konsekwencje niewykonania rozkazu, który nie jest przestępstwem, stosowania przemocy lub groźby w stosunku do przełożonego lub jego znieważenia.