Rozdział XLI - Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

Rozdział XLI reguluje kwestie związane z relacjami żołnierza z podwładnym. Mowa tu między innymi o karze za znieważenie i poniżenie podwładnego, znęcaniu się psychicznym lub fizycznym. Przepisy te dotyczą żołnierzy w stosunku do innych żołnierzy młodszych stopniem.