Rozdział XLII Kodeksu karnego

Rozdział XLII poświęcony jest konsekwencjom nieostrożnego obchodzenia się z bronią oraz wypadkom przez nie spowodowanym. Opisano tu sytuacje zarówno wynikające z nieumiejętnego obsługiwania się bronią, jak i pojazdami mechanicznymi, w wyniku których druga osoba mogła zostać zraniona lub zabita.