Rozdział XLIII - Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

W Rozdziale XLIII została poruszona kwestia naruszenia obowiązku służby, powodując zagrożenie lub szkodę. Rozdział opisuje także konsekwencje odbywania służby pod wpływem środków odurzających. Jednocześnie ostatni artykuł podkreśla, że ściganie żołnierza do odpowiedzialności następuje na wniosek dowódcy jednostki.