Rozdział XLIV - Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Rozdział XLIV, który jest ostatnim rozdziałek Kodeksu Karnego, dotyczy samowoli w wojsku. Mowa tu na przykład o karach za samowolne dysponowanie bronią, amunicją lub materiałem wybuchowym czy też statkiem morskim, powietrznym lub innym pojazdem mechanicznym, którego właścicielem jest Wojsko Polskie.