Zmiany w Kodeksie pracy 2022. Urlop z powodu "siły wyższej" to tylko jedna z nich

W 2022 roku wprowadzone zostaną zmiany w Kodeksie pracy, które wynikają z unijnej dyrektywy work-life balance. Pojawi się m.in. urlop z powodu "siły wyżej". Co to oznacza? Kto będzie mógł z tego skorzystać? Wyjaśniamy.
Posłuchaj podcastu Po co Magdzie Gessler zdjęcie misia? Fancy Bears wywołały burzę w sieci. Wyjaśniamy, czym jest NFT [PODCAST]

Modyfikacja Kodeksu pracy w 2022 r. to efekt konieczności implementacji przez ustawodawcę do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów. Dyrektywa work-life balance została przyjęta przez organy Unii Europejskiej już w czerwcu 2019 r., a Polska musi dostosować do niej swoje prawo.

Urlop z powodu "siły wyższej" w Kodeksie pracy 2022. Dla kogo?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska, mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie. Czas na to kończy się w sierpniu 2022 roku. Najważniejsze zmiany, jakie mogą zajść w Kodeksie pracy w związku z zapisami w dyrektywie to:

  • Art. 9 m.in. daje rodzicom możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy.
  • Art. 7 daje każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego z powodu "siły wyższej". Chodzi o sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi prace nad tymi rozwiązaniami. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim Unii Europejskiej dużą swobodę w sposobie wdrożenia przepisów.

Urlop w pracy - więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zmiany w kodeksie pracy 2022: Urlop opiekuńczy

W dyrektywie możemy także znaleźć wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego. Miałby on przysługiwać w wymiarze 5 dni. W Polsce mógłby on zastąpić obecną tzw. opiekę nad dzieckiem, która trwa dziś jedynie 2 dni w roku. Ale poza czasem trwania zaszłaby też inna zmiana, czyli rozszerzenie zakresu jego przysługiwania na wszystkich krewnych, którzy zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym. Jednak na razie nie wiadomo, jakie założenia pojawią się w polskim kodeksie pracy.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?
Więcej o: