Europejskie emerytury dla wszystkich. 26 września weszła ustawa dotycząca OIPE. Jakie są jej zalety?

Ustawa dotycząca europejskiej emerytury wchodzi w życie 26 września. Seniorzy będą mogli dzięki niej gromadzić pieniądze na subkoncie, których wypłata nastąpi po spełnieniu określonych warunków. Jakie zalety posiada OIPE i czemu jest nazywany potocznie "europejskim IKE"?

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym wchodzi w życie już 26 września. Inicjatywę nazwano potocznie "europejskim IKE". Emerytura europejska oferuje seniorom możliwość wypłaty zgromadzonych środków po spełnieniu określonych warunków.

Zobacz wideo 13 i 14 emerytura, czy waloryzacja - co lepsze dla seniorów?

Europejska emerytura dla seniorów. Czym jest OIPE i jakie są jego atuty?

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, którego zadaniem jest dodatkowa oszczędność na cele emerytalne. OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny) oferuje podobne rozwiązania do IKE, ale umożliwia przeniesienie konta z oszczędnościami za granicę kraju, jeżeli obszar ten znajduje się w Unii Europejskiej. Dodatkowym atutem jest zwolnienie z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Według informacji przekazanej przez Senat, najistotniejszymi cechami europejskiej emerytury jest to, że:

  • będzie można inwestować transgranicznie, a także przenosić OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim;
  • do OIPE będą stosowane zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE;
  • roczny limit wpłat na OIPE to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (20 805 zł w 2023 r.);
  • świadczenia z OIPE będą także zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE wyniesie 1 procent zgromadzonego kapitału;
  • ustawa zawiera także rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej, dotyczące poprawy i wzmocnienia bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dzięki spełnieniu przez nie wymagań m.in. w kwestii minimalnego poziomu funduszy własnych.

Jak można wypłacić pieniądze z OIPE? Aby to zrobić, należy spełnić określone warunki

Według ustaleń portalu WNP.PL, wypłata środków zgromadzonych na subkoncie OIPE jest możliwa po ukończeniu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Ponadto należy dokonywać wpłat co najmniej w pięciu dowolnych latach i dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. 

Środki można wypłacić jednorazowo albo w ratach. Pieniądze można również przenieść na inne kontro OIPE w przypadkach takich, jak likwidacja dostawcy produktu, albo śmierć oszczędzającego. W przypadku śmierci, wypłaty środków może dokonać osoba do tego uprawniona. 

Pomimo wejścia w życie ustawy o OIPE, na razie nie będzie dostępnych ofert tego typu na polskim rynku. Jedynym podmiotem, który zamierza wprowadzić OIPE w Polsce, jest słowacki Finax, który czeka na rozpatrzenie wniosku, aby móc oferować europejską emeryturę w Polsce.

Więcej o: