Dofinansowania posiłków i ochrona przed zwolnieniem. Nowe przepisy prawa pracy weszły w życie

We wrześniu zmianie uległy niektóre przepisy prawa pracy. Wejście w życie nowych postanowień wpływa na ochronę przed zwolnieniem z pracy oraz dofinansowanie posiłków dla pracowników. O najistotniejszych kwestiach przypominała w rozmowie z PAP radczyni prawna Monika Jurkiewicz.

We wrześniu w życie weszły liczne zmiany przepisów w prawie pracy. Dotyczą między innymi dofinansowania posiłków dla pracowników oraz ochrony pracowników przed zwolnieniem. W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) najważniejsze kwestie omówiła Monika Jurkiewicz, radczyni prawna i specjalistka od prawa pracy.

Zobacz wideo Wojewódka: To ostatni moment, żeby się przygotować

Zmiany w prawie pracy. Wyższy limit dofinansowań do posiłków i nowa ochrona przed zwolnieniem

Jedną z wprowadzonych we wrześniu zmian, na które powinni zwrócić uwagę pracodawcy, jest ta dotycząca miesięcznego limitu dofinansowania posiłków dla pracowników. Od 1 września wzrósł on z 300 złotych do 450 złotych. Oznacza to, że dofinansowanie pracownikom posiłków do kwoty 450 złotych nie będzie podlegało oskładkowaniu. Limit ten dotyczy również talonów, bonów żywieniowych, kuponów oraz kart przedpłaconych, które pozwalają na nabycie posiłków gastronomicznych.

Ponadto 22 września 2023 weszły w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które gwarantują niektórym grupom pracowników zwiększoną ochronę przed zwolnieniem z pracy. Do pracowników chronionych należą między innymi osoby w ciąży lub wieku przedemerytalnym, osoby w czasie urlopu związanego z rodzicielstwem oraz działacze związkowi.

- Oznacza to, że jeżeli pracownik podlegający szczególnej ochronie zostanie zwolniony poprzez wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę, to sąd uznając wypowiedzenie za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - tłumaczyła Jurkiewicz.

Do końca września pracodawca powinien również udzielić pracownikowi zaległego urlopu. Zgodnie z prawem obowiązek dopilnowania, by pracownik wykorzystał zaległe dni urlopowe, leży po stronie przełożonego. Termin wykorzystania zaległego urlopu (z poprzedniego roku) mija 30 września, a za odmowę jego udzielenia, nałożona może zostać kara grzywny sięgająca do 30 tysięcy złotych.

W komentarzu dla PAP Monika Jurkiewicz zwróciła uwagę, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po upływie trzech lat. Oznacza to, że 30 września 2023 roku przedawni się zaległy urlop przysługujący pracownikom za rok 2019.

Odpisy ZFŚS. Termin opłacenia drugiej raty mija 30 września

30 września 2023 roku upływa również termin, w którym pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) muszą przekazać drugą ratę odpisu. Odpis w drugiej połowie roku 2023 ustalany jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim półroczu 2021 roku. W pierwszej połowie bieżącego roku było ono ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 roku. Oznacza to jednocześnie, że rata odpisu będzie wyższa.

Ponadto 15 września weszły postanowienia ustawy z maja 2023 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. - Ustawa ta przewiduje między innymi uregulowanie form uczestnictwa pracowników w takiej spółce. Chodzi tu między innymi o prawo do wyznaczania lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów - wyjaśniała Jurkiewicz. Treść ustawy określa ponadto prawo rekomendowania członków rad oraz sprzeciwiania się wyznaczaniu jej członków.

Więcej o: