Ostatnia szansa, by otrzymać wsparcie na dziecko. Termin składania wniosków mija z końcem miesiąca

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mają ostatni moment na to, żeby złożyć wniosek o otrzymanie świadczenia w ramach programu "Dobry Start". Nieprzekraczalny termin upływa 30 listopada, a jego przeoczenie może spowodować utratę dodatkowych 300 zł na wyprawkę szkolną.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomniało, że wnioski o wypłatę świadczenia w ramach programu "Dobry Start" przyjmowane będą tylko do końca tego miesiąca. Aby otrzymać tak zwane "300 plus", rodzice uczniów w wieku szkolnym muszą zgłosić się po nie najpóźniej do 30 listopada. Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach "Dobrego Startu" złożyć można wyłącznie drogą elektroniczną.

Zobacz wideo Neumann: Musimy przebudować cały system edukacji

"300 plus" dla uczniów. Kto może złożyć wniosek o świadczenie?

Program "Dobry Start" uruchomiony został w 2018 roku. W jego ramach rodzice i opiekunowie uczniów rozpoczynających rok szkolny skorzystać mogą z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 300 zł. Rodziny otrzymać mogą świadczenie raz w roku. Przysługuje ono na każde uczące się dziecko, które nie skończyło 20. roku życia. W przypadku uczących się dzieci z niepełnosprawnościami świadczenie przyznawane może być osiągnięcia przez nie wieku 24 lat.

Wniosek o przyznanie świadczenia złożyć może dowolny rodzic dziecka albo jego opiekun prawny lub faktyczny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o wypłatę wsparcia ubiegać może się rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Można złożyć je poprzez bankowość elektroniczną, system Emp@tia lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Ministerstwo podaje, ile wydało na "Dobry Start". Do rodziców trafiło prawie 8 mld złotych

Od uruchomienia "Dobrego Startu" do końca września 2023 r. w ramach programu rodzinom przyznane zostało łącznie 7,96 mld zł. Podczas tegorocznej edycji wypłaconych zostało 4,5 mln świadczeń o łącznej wysokości 1,36 mld zł. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o wypłatę świadczenia, mają czas do dnia 30 listopada. Wsparcie powinno trafić na podane przez nie konto bankowe w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Gwarancję wcześniejszej wypłaty świadczenia otrzymywały osoby, które ubiegały się o wsparcie w lipcu i sierpniu. W ich przypadku środki trafiały do nich najpóźniej 30 września.

Więcej o: