Art. 2 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 2

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.