Art. 3 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 3 Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.