Art. 8 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 8

Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.