Art. 19 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

Art. 19

§ 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.