Art. 24 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

Art. 24

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23.